Makaleler

Av. Ersan BARKIN
OHAL İlanına Dayalı Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ve Meslekten Çıkarma Kararlarının Hukuki Değerlendirilmesi
Av. Murat TEZCAN
OHAL KHK'LERİ İLE İHRAÇ EDİLEN KAMU GÖREVLİLERİNİN İDARİ YARGI YERLERİNDE AÇTIĞI İPTAL DAVALARINDA VERİLEN KARARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ.
Av. Ersan BARKIN
Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi
Av. Murat TEZCAN
KAMULAŞTIRMA KANUNU'NA EKLENECEK EK 1. MADDEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ
Av. Murat TEZCAN
Kamulaştırma Kanunu Geçici 7. Maddenin Değerlendirilmesi
Av. Murat TEZCAN
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA “TAŞINMAZIN EL ATMA TARİHİNDEKİ NİTELİKLERİ” SORUNU
Av. Murat TEZCAN
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDAN KAYNAKLANAN İLAMIN YERİNE GETİRİLMEMESİ SORUNU “ANAYASA MAHKEMESİNİN 2013/711E. SAYILI BİREYSEL BAŞVURU KARARININ İNCELEMESİ”
Av. Murat TEZCAN
Kamulaştırmasız El Atma Yoluyla Mülkiyet Hakkının Yok Edilmesi
Av. Murat Tezcan-Stj. Av. Sıla Kayacan
6306 SAYILI KANUN’UN 6. MADDESİNİN ANAYASAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN ELE ALINMASI
Av. Murat Tezcan-Stj. Av. Beyza Canpolat
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA AYNEN TAKSİM SEÇENEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Av.Murat Tezcan-Stj. Av. Nuray Çırakoğlu
ARKEOLOJİK SİT ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE TRAMPASI
Av. Murat TEZCAN
Kamulaştırma Yoluyla Mülkiyet Transferi
Av. Ersan BARKIN
Tanıma ve Tenfiz Davalarında Karşılaşılan Sorular ve Cevapların
Av. Murat TEZCAN
5187 Sayılı Basın Kanunu Hükümleri Uyarınca Süreli Yayınların Yayımında İzlenmesi Gereken Usul Kuralları
Av. Murat Tezcan-Stj. Av. Sıla Kayacan
ORMAN TAHDİT SINIRLARI İÇİNE ALMAK SURETİYLE TAPULU TAŞINMAZA KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA
Av. Murat TEZCAN
Siyasi Partiler Yasası Bağlamında Parti İçi Demokrasi
Av. Melis MANİ
Milletlerarası Tahkim Kanunu ve Hakem Kararlarına Karşı Yargı Yolu
Stj Av. Sıla Kayacan
5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU KAPSAMINDA HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT
Av. Murat TEZCAN
Konut Konulmazlığının İhlal Suçu (M. 116)
Av. Murat TEZCAN
Kısmi Kamulaştırmada Değer Azalışı
Av. Murat TEZCAN
KAMULAŞTIRMA HUKUKUNDA FAİZ
Av. Murat TEZCAN
Hekime Doğrudan Tazminat Davası Açma Devri Sona Erdi:
Av. Murat TEZCAN
Sit Alanlarında Kamulaştırmasız El Atma Olgusu
Av. Murat TEZCAN
Tıbbi Laboratuar Ruhsatının Alınması Ve İptalinin Neden Ve Sonuçları