TEOG SINAVINA DAİR BİLGİLENDİRME

okunma sayısı: 3133


25 ve 26 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan TEOG sınavına dair, Türkçe dersi için üç ayrı soruya ve bunun yanında Fen Bilgisi ve T.C. İnkılap Tarihi dersi için birer soruya karşı Ankara İdare Mahkemeleri’nde çok sayıda dava açıldı.

Dosyalar Bölge İdare Mahkemesi’nden Gelmiyor

Aynı soruya ilişkin birden fazla mahkemede dava açıldığı için birleştirilme incelemesini yapmak üzere dosyalar 14.12.2015 tarihinde Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderildi.

Bölge İdare Mahkemesi tarafından görevli mahkeme tespiti birkaç gün içinde yapıldı ancak yapılacak bir işlem kalmaması karşın 20.12.2015 tarihinden bu yana dosyalar Bölge İdare Mahkemesi tarafından yargılamayı yapacak İdare Mahkemelerine gönderilmedi.

Davalı konumunda olan ve yargılamanın hızla tamamlanmasından en çok faydayı sağlayacak MEB, yargılamanın hızlanması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği gibi, dosyaların Bölge İdare Mahkemesi’nden getirilmesi hususunda bizlerin gösterdiği çabayı göstermemektedir.

Bu durumda nerede kaldı yargılamaların ivedi yapılmasına dair kanun hükmü, nerede kaldı MEB tarafından yapılan sınav sonuçlarının “ne olursa olsun” 10.01.2016 tarihinde açıklanacağı beyanı?

MEB Davalara Yanıt Vermiyor, Delilleri Dosyaya Sunmuyor

Mahkeme üzerinde baskı kurmak için, “şura”yı topladığını, dava konusu soruların yeniden incelendiğini ve hatalı soruya rastlanmadığını, bu nedenle de Mahkeme kararını beklemeksizin sonuçların 10.01.2016 tarihinde açıklanacağını ifade eden MEB, davalara süresi içinde yanıt vermediği gibi, hiçbir davaya karşı bilimsel ve soruların doğruluğunu irdelemeye dönük cevap sunmamıştır.

MEB, tüm cevap dilekçelerinde soruları yetkin bir heyetin hazırladığı, bu nedenle hata olma olasılığının bulunmadığı hatta sınavlara karşı dava açılmasını eleştiren beyanlarla, cevap dilekçesinin unsurlarını taşımayan beyanlar sunmuştur.

Bunun yanında, dosyaya Bakanlık tarafından sunulması gereken müfredat kitapları ve soru kitapçıkları gibi hususların hiçbiri MEB tarafından dosyaya sunulmamış, belirtilen eksiklikler tarafımızdan giderilmiştir.

SONUÇ

Dosyaları inceleyecek Mahkemeler, Bölge İdare Mahkemesi tarafından 15 gün önce belirlenmesine karşılık, dosyaların fiziki olarak görevli mahkemelere iletilmemesi nedeniyle yargılama süreci tıkanmıştır.

Görevli İdare Mahkemeleri, bilirkişi ücretlerini tahsil etmiş, bilirkişileri tespit etmiş ancak dosya fiziken kendine ulaşmadığı için yargılamayı sürdüremez haldedir.

Hal böyle olunca, MEB’in hatalı sorularına karşı dava açan ya da açmamasına karşın dava sonucunu bekleyen yüzlerce öğrenci mağdur olmaktadır.

Bu süreçte en tehlikeli gelişme, MEB’in davalar sonuçlanmadan sınav sonuçlarını açıklaması olur ki bu durumda davaların kabul edilmesi ve soruların bazılarının iptali halinde MEB’in açıkladığı sonuçlar geçersiz hale gelecektir.

Bu nedenle MEB, bizim sarf ettiğimiz kadar emek vererek Bölge İdare Mahkemesi’nin dosyaları görevli mahkemelere iletmesini sağlamalı ve Mahkemeler de bilirkişi incelemesini hızla gerçekleştirip yargılamayı bir an evvel tamamlamalıdır.

 

Bir Kısım Davacılar Vekili

Av. Ersan BARKIN-Av. Murat TEZCAN

  Yorum Yaz

Konuyla ilgili yorum göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz *

Contact form submitted!
We will be in touch soon.