ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

AHB bünyesinde Türkiye’nin birçok yerinde kamulaştırma hukukuna dair çalışmalar, Tıp Hukuku, Ticaret Hukuku uygulamaları, Aile Hukuku uygulamaları, Ceza Hukuku, Tüketici Hukuku, yabancı mahkeme kararlarının tenfizi ve tanınması, İmar Hukuku uygulamaları, Tazminat Hukuku gibi pek çok hukuki alanda mesleki ve bilimsel çalışmalar yürütülmektedir.


- Kamulaştırma Hukuku

- Aile Hukuku

- Tıp Hukuku ve Malpraktis Uygulamaları

- Ceza Hukuku

- İmar Hukuku

- Tüketici Hukuku

- İş Hukuku

- Tanımave Tenfiz Davaları

- Ticariİşletme ve Şirketler Hukuku

- Ulusal ve Uluslararası Yatırım Danışmanlığı

 

Makaleler

OHAL İlanına Dayalı Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ve Meslekten Çıkarma Kararlarının Hukuki Değerlendirilmesi>>>
OHAL KHK'LERİ İLE İHRAÇ EDİLEN KAMU GÖREVLİLERİNİN İDARİ YARGI YERLERİNDE AÇTIĞI İPTAL DAVALARINDA VERİLEN KARARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ.>>>
SORULARLA İMAR BARIŞI>>>